Πρακτικό Νο28 (07-08-2020) απ. 933 -1012

Αναρτήθηκε στις 31/08/2020, στην κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Επισυναπτόμενα

File icon

απ 933-28 Aποδοχή της 644 απάφαση Πρωτοδικείου Ηρακλείου

File icon

απ 934-28 Τροποποίηση της 740 απόφασης Κλαδοκοπές ΠΕΛ

File icon

απ 935-28 Έγκριση Πρακτικών Ι και ΙΙ επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ανωγειών ΠΕΡ

File icon

απ 936-28 Έγκριση Πρακτικoύ πλακοσκεπής οχετού περιοχή ΣΦΑΚΑΚΗ ΠΕΡ

File icon

απ 937-28 Έγκριση Πρακτικού παρεμβάσεις ΠΕΟ-ΝΕΟ ΠΕΡ

File icon

απ 938-28 Έγκριση πρακτικού αποκατάσταση στέγης Γυμνασίου Λυκείου Τζερμιάδου

File icon

απ 939-28 Έγκριση πρακτικού αντιμετώπιση κατολισθήσεων Λατσίδας - Σητείας ΠΕΛ

File icon

απ 940-28 Έγκριση πρακτικού αστοχίες καταστρώματος του ΒΟΑΚ Σκεπαστή - Σούδα ΠΚ

File icon

απ 941-28 Παράταση αξιοποίηση πηγών οικ Καπετανιανά

File icon

απ 942-28 τροποποίηση Διακύρηξης συντήρηση κατω ασίτες ΠΕΗ

File icon

απ 943-28 πρακτικό Ι αποκατάσταση βατότητας Άγιος Κύριλλος ΠΕΗ

File icon

απ 944-28 πρακτικό Ι 4o και 5ο Υποέργο ΠΕΗ

File icon

απ 945-28 stratenergy ΠΕΗ

File icon

απ 946-28 ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Θραψανού ΠΕΗ

File icon

απ 947-28 συντήρηση Βατότητας Καστέλι Αμαριανό Μαθιά ΠΕΗ

File icon

απ 948-28 παράταση BITUWORKS ΠΕΗ

File icon

απ 949-28 αποκατάσταση ζημιών ΤΟΕΒ Κισάμου ΠΕΧ

File icon

απ 950-28 1ος ΣΠ επαρχιακού ΟΔ ΠΕΧ

File icon

απ 951-28 1ος ΑΠΕ Γεώτρηση - Κστρί Γαύδου ΠΕΧ

File icon

απ 952-28 1ος ΑΠΕ Γύπεδο Τσικαλαριών ΠΕΧ

File icon

απ 953-28 κατακύρωση αντιμετώπιση κατολισθήσεων Σφηνάρι-Κάμπος -Κεραμωτή ΠΕΧ

File icon

απ 954-28 κατακύρωση καθαρισμού υδατορεμάτων υποέργων 27 έως 35 ΠΕΧ

File icon

απ 955-28 έγκριση πρακτικού αποκατάστασης ζημιών Αλικιανός-Κουφος-Μανολιόπουλος ΠΕΧ

File icon

απ 956-28 παράταση καθαρισμός Κλαδιδού ποταμού ΠΕΧ

File icon

απ 957-28 παράταση καθαρισμός ποταμών Κισάμου ΠΕΧ

File icon

απ 958-28 παράταση καθαρισμός ποταμών Σαρακινιώτη - Κακοδικιανό ΠΕΧ

File icon

απ 959-28 τροποποίηση ΠΣ αύλειος χώρος 2ου ΔΣ Κισσάμου ΠΕΧ

File icon

απ 960-28 τροποποίηση ΠΣ αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Κοιλιάρη ΠΕΧ

File icon

απ 961-28 επεξεργασία λυμάτων Πλακιά ΠΕΡ

File icon

απ 962-28 Διάθεση πίστωσης καθαρισμός ρεμάτων Αγ. Κωνσταντίνου ΠΕΡ

File icon

απ 963-28 Διάθεση πίστωσης καθαρισμός ποταμού Καλονύχτη ΠΕΡ

File icon

απ 964-28 Διάθεση πίστωσης καθαρισμός ρεμάτων Λατζιμά ΠΕΡ

File icon

απ 965-28 Έγκριση πίστωσης αποκατάσταση ζημιών ποταμού Πλατανία

File icon

απ 966-28 πλημμύρες ΕΟΔ ΜυλοποτάμουΠΕΡ

File icon

απ 967-28 αποκατάσταση ζημιών ΕΟΔ ΠΕΡ

File icon

απ 968-28 συντήρηση ΕΟΔ Φαράγγι Κρουταλιώτη ΠΕΡ

File icon

απ 969-28 Συντήρηση Οδοποιίας στην ΕΟΔ Ανωγείων- Νίδα ΠΕΡ -

File icon

απ 970-28 μελέτη κατολισθήσεων Επισκοπή ΠΕΡ -

File icon

απ 971-28 μελέτη κατολισθήσεων Δήμου Μυλοποτάμου ΠΕΡ

File icon

απ 972-28 Συγκριτικος πίνακας Μελέτης κατολισθήσεις Δρ ΕΟ3-ΚΑΡΕ-ΣΕΛΙ ΠΕΡ

File icon

απ 973-28 Συγκριτικός πίνακας Μελέτης κατολισθήσεις Ρέθυμνο Ρουσσοσπίτι ΠΕΡ

File icon

απ 974-28 παράταση οδική ασφάλεια Επαρχ οδ δίκτυο ΠΕΡ

File icon

απ 975-28 Παράταση καθαρισμός παραποτάμων Αμαρίου ΠΕΡ

File icon

απ 976-28 Παράταση εργασίες Λουτρά- Βιράν - Επισκοπή ΠΕΡ

File icon

απ 977-28 Παράταση καθαρισμός τάφρων ΠΕΡ

File icon

απ 978-28 Παράταση αποκατάσταση ζημιών Κάμπος Βάτος Κεραμέ ΠΕΡ

File icon

απ 979-28 Παράταση ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΜΠΑΛΙ ΠΕΡ

File icon

απ 980-28 Παράταση καθαρισμοί τάφρων - πρανών περιοχής Δημου Ρεθύμνου ΠΕΡ

File icon

απ 981-28 διάθεση πίστωσης φθορών οδοστρώματος Σητείας - Παλαίκαστρου ΠΕΛ

File icon

απ 982-28 διόρθωση της 788 απόφασης Αμουδαρες ΠΕΛ

File icon

απ 983-28 συνδιοργανώσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ

File icon

απ 984-28 Συνδιοργανώσεις ΠΚ

File icon

απ 985-28 αποδοχή πρακικού προμήθεια νήματος 3D ΠΚ

File icon

απ 986-28 συνδιοργανώσεις Δνσης Δημόσιας Υγείας ΠΕΗ ΛΩΞΆΝΔΡΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ

File icon

απ 987-28 Συνδιοργανώσεις ΠΕΗ

File icon

απ 988-28 συνδιοργανώσεις Δνσης Δημόσιας Υγείας ΠΕΗ Δήμος Μινώα Ανθεστίων Η ζωή είναι ωραία

File icon

απ 989-28 δαπάνες Δνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ

File icon

απ 990-28 Υλοποίηση Δράσεων Τουρισμού ΠΚ

File icon

απ 991-28 Υλοποίηση Δράσεων Τουρισμού ΠΚ (διαφημιστικά σποτ,δώρα)

File icon

απ 992-28 Αποζημίωση οδοιπορικών υπαλλήλων ΠΚ ΠΕΗ

File icon

απ 993-28 Δαπάνες ΠΕΗ

File icon

απ 994-28 εκτέλεση προυπ. B΄ τριμήνου 2020 ΠΚ

File icon

απ 995-28 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών ΠΕΗ

File icon

απ 996-28 Λειτουργία Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ

File icon

απ 997-28 Συμβάσεις ΙΔΟΧ ΠΚ

File icon

απ 998-28 Προσλήψεις τακτικού προσωπικού 2020

File icon

απ 999-28 Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων ΠΚ

File icon

απ 1000-28 Δαπάνες ΠΕΛ

File icon

απ 1001-28 μίσθωση ακινήτου αποθήκης ΤΕΒΑ ΠΕΛ

File icon

απ 1002-28 Κατακύρωση Καθαρισμοί Υπηρεσιών πρώην ΚΕΔΔΥ ΠΕΛ

File icon

απ 1003-28 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης εντστάσεων ΠΕΛ

File icon

απ 1004-28 Δαπάνες ΠΕΧ

File icon

απ 1005-28 Ανακλήσεις ΠΕΧ

File icon

απ 1006-28 Συνδιοργανώσεις ΠΕΧ

File icon

απ 1007-28 Δαπάνες ΠΕΡ

File icon

απ 1008-28 Τροποποίηση Π.Σ Κατασκευή Τοιχίο αντιστήριξης Βρύσσες Δ Αγ Βασιλείου

File icon

απ 1009-26 Συνδιοργανώσεις ΠΕΡ

File icon

απ 1010-28 Έγκριση μετακινήσεων

File icon

απ 1011-28 Τροποποίηση Π.Σ Δημοτικό Στάδιο Κισάμου ΠΕΧ

File icon

απ 1012-28 τροποποίηση επιτροπής iwatermap ΠΚ

File icon

Αποδεικτικό δημοσίευσης 28 (07-08-2020)

File icon

Πρακτικό 28 (07-08-2020)

File icon

Πρόσκληση 28 (07-08-2020)