Πρακτικό Νο30 (01-09-2020) απ. 1049 -1092

Αναρτήθηκε στις 31/08/2020, στην κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Επισυναπτόμενα

File icon

Πρόσκληση 30 (01-09-2020)

File icon

απ 1049-30 Διαγωνισμός έργου Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ΠΚ

File icon

απ 1050-30 Έγκριση Πρακτικών καθαρισμοί ρεμάτων ΠΕΗ

File icon

απ 1051-30 Πρακτικό 1 έργου Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος ΕΟΔ ΠΕΗ

File icon

απ 1052-30 Πρακτικό υποέργο Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΕΟΔ ΠΕΗ

File icon

απ 1053-30 διάθεση πίστωσης αποκαθέλκυσης γέφυρας Κερίτη ΠΕΧ

File icon

απ 1054-30 Έγκριση διάθεσης πίστωσης Έργα στον ποταμό Ταυρωνίτη Δ Πλατανιά ΠΕΧ

File icon

απ 1055-30 Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα και παράταση Μελέτη δρόμου Έλος Σημαντηριανά διακλαδωση Πλοκαμιανά ΠΕΧ

File icon

απ 1056-30 ανακεφαλαιωτικός συντήρηση γραφείου Χημικής Υπηρεσίας ΠΕX

File icon

απ 1057-30 παράταση επένδυσης πρανών ΕΟΔ ΠΕX

File icon

απ 1058-30 Πρακτικό ζημιών Σπήλι - Αγία Γαλήνη ΠΕΡ

File icon

απ 1059-30 Έγκριση Π.Σ Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας ΠΕΡ

File icon

απ 1060-30 Παράταση υποέργου Αποκατάσταση ζημιών νέα ΕΟ Μέλαμπες Αγία Γαλήνη και συνδεόμενοι δρόμοι ΠΕΡ

File icon

απ 1061-30 Παράταση υποέργου Αποκατάσταση ζημιών οδικά τμήματα ΕΟ14 Ρέθυμνο Ρουσσοσπίτι ΠΕΡ

File icon

απ 1062-30 Παράταση υποέργου Αποκατάσταση ζημιών Πλατανές Κυριαννά ΙΜ Αρκαδίου και συνδεόμενοι δρόμοι ΠΕΡ

File icon

απ 1063-30 Ματαίωση διαδικασίας Παντέλη Σητείας ΠΕΛ

File icon

απ 1064-30 πρακτικό καθαρισμού ρεμάτων Ιεράπετρας ΠΕΛ

File icon

απ 1065-30 Β΄ Ενεργοποίηση Ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας 2020-2022 στα τμήματα ΠΕΗ το 2020

File icon

απ 1066-30 ΠΣ υποβοήθηση Τομεαρχών δακοκτονίας 2020

File icon

απ 1067-30 Συνδιοργανώσεις ΠΚ

File icon

απ 1068-30 Συνδιοργανώσεις ΠΕΗ

File icon

απ 1069-30 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 10ο φεστιβάλ ΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΧ

File icon

απ 1070-30 Έγκριση πιστώσης έργου INCIRCLE Support ΠΚ

File icon

απ 1071-30 Έγκριση πρακτικών εργών DESTIMED PLUS και MISTRAL

File icon

απ 1072-30 Αποζημίωση οδοιπορικών υπαλλήλων ΠΚ και ΠΕΗ

File icon

απ 1073-30 δαπάνες ΠΕΗ

File icon

απ 1074-30 έγκριση πρακτικού συμπληρωματικού ψεκασμού δάκου ΠΕΗ

File icon

απ 1075-30 έγκριση πρακτικού ηλεκτρ. Υπολπγιστών ΠΕΗ 2020

File icon

απ 1076-30 έγκριση πρακτικού εξοπλισμού τεχνολογικών καταστροφών ΠΚ

File icon

απ 1077-30 Δαπάνες ΠΕΛ

File icon

απ 1078-30 Μεταφορά μαθητών Α-θμιας Β-θμιας εκπαίδευσης 2020-2021 ΠΕΧ

File icon

απ 1079-30 δαπάνες Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕΧ

File icon

απ 1080-30 δαπάνες ΠΕΧ.

File icon

απ 1081-30 δαπάνες ΠΕΡ

File icon

απ 1082-30 Έγκριση μετακινήσεων

File icon

απ 1083-30 Συνδρομή 2020 πρόγραμμα AREPO

File icon

απ 1084-30 Έγκριση πίστωσης Ρέματος Σφουγγομαλίου Αγ. Νικολάου ΠΕΛ

File icon

απ 1085-30 Παράταση καθαρισμός ποταμών - ρεμάτων ΠΕΧ

File icon

απ 1086-30 Τροποποίηση της 934 απόφασης Έγκριση πίστωσης καθαρισμοί κλαδοκοπές ΠΕΛ

File icon

απ 1087-30 Έγκριση Πρακτικό ΙΙ STRATENERGY ΠΕΗ

File icon

απ 1088-30 Πρόσληψη προσωπικού ΠΚ

File icon

απ 1089-30 Κατακύρωση Πρακτικού 2 Κλαδοκοπές 2019 ΠΕΟ διοικητικά όρια ΠΕΡ

File icon

απ 1090-30 Έγκριση πρακτικού ΙΙ φωτιστικων LED ΠΚ

File icon

απ 1091-30 Έγκριση πρακτικού Ι προμήθεια θρυμματιστή ΠΚ

File icon

απ 1092-30 Έγκριση πίστωσης Καθαρισμοί Τάφρων ΠΕΗ

File icon

Αποδεικτικό δημοσίευσης 30 (01-09-2020)

File icon

Πρακτικό 30 (01-09-2020)