Πρακτικό Νο32 (24-9-2020) απ.1181 – 1246

Αναρτήθηκε στις 30/09/2020, στην κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Επισυναπτόμενα

File icon

Πρόσκληση 32 (24-09-2020)....

File icon

Πρακτικό 32 (24-09-2020)

File icon

απ 1181-32 συγκρότηση φακέλων κατεπείγουσων μελετών ΠΚ

File icon

απ 1182-32 Παράταση Παράταση ΕΟΔ 97 Περιοχή Γιόφυρου ΠΕΗ ΠΚ

File icon

απ 1183-32 παράταση μελέτης Αρδευτικό Δίκτυο Φράγμα Πλακιώτισσας ΠΚ

File icon

απ 1184-32 ΑΚΥΡΗ έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού κολυμβητήριο ΛΙΝΤΟ ΠΚ

File icon

απ 1184-32 έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού κολυμβητήριο ΛΙΝΤΟ ΠΚ

File icon

απ 1184-32 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού κολυμβητήριο ΛΙΝΤΟ ΠΚ

File icon

απ 1185-32 Πρακτικό 3 Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Σεισάρχων Δ Ανωγείων ΠΚ

File icon

απ 1186-32 Πρακτικό 2 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ΠΚ

File icon

απ 1187-32 Πρακτικό 2 Αποκατάσταση στέγης Γυμνασίου Λυκείου Τζερμιάδου ΠΚ

File icon

απ 1188-32 Έγκριση πρακτικού ΙΙ πρακτικό καθαρισμοί ΠΕΟ ΠΕΡ

File icon

απ 1189-32 Έγκριση πρακτικού ΙΙ υποέργο συντήρηση δρόμου Σκούρβουλα Φράγμα Φανερωμένης ΠΕΗ

File icon

απ 1190-32 Έγκριση πρακτικού Ι Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Ζαρού θέση Διγενή ΠΕΗ

File icon

απ 1191-32 έγκριση πρακτικού καθαρισών ρεμάτων Μαλάδων - Φοινικιά ΠΕΗ

File icon

απ 1192-32 έγκριση πρακτικού καθαρισών ρεμάτων Καστελλίου ΠΕΗ

File icon

απ 1193-32 έγκριση πρακτικού φωτιστικών LED ΠΕΗ

File icon

απ 1194-32 Αποδοχή της 88-2020 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Χανίων ΠΕΗ

File icon

απ 1195-32 Υποέργο Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες οδοστρώματος ΕΟΔ Δ Χανίων ΠΕΧ

File icon

απ 1196-32 έγκριση γήπεδο βουκολιών ΠΕΧ

File icon

απ 1197-32 Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης Υποέργο 26 ΠΕΧ

File icon

απ 1198-32 Πρακτικό 1 υποέργο 4 Αποκατάσταση ζημιών στο ΕΟΔ Δ Αποκορώνου ΠΕΧ

File icon

απ 1199-32 κατακύρωση συντήρηση Χανιά - Αλικιανός ΠΕΧ

File icon

απ 1200-32 Παράταση προσβασιμότητας Καλύβες-Βάμος-Γεωργιούπολη- Κουρνάς ΠΕΧ

File icon

απ 1201-32 Παράταση αποκατάστασης ζημιών Γέφυρα Πατελαρίου ΠΕΧ

File icon

απ 1202-32 Παράταση συντήρηση ΕΟΔ 2017 Γ Φάση ΠΕΧ

File icon

απ 1203-32 Συντήρηση ΕΟΔ Ε ΦΑΣΗ ΠΕΧ

File icon

απ 1204-32 Παράταση Οδικός άξονας Πλάτανος Σφηνάρι ΠΕΧ

File icon

απ 1205-32 Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΕΟΔ ΠΕΧ

File icon

απ 1206-32 Παράταση 1ου υποέργου αποκατάστ. ζημιών ΕΠ.ΟΔ Αποκορώνου ΠΕΧ

File icon

απ 1207-32 Παράταση υποέργου 10ου αποκατάσταση σήμανσης-ασφάλισης ΕΟΔ ΠΕΧ

File icon

απ 1208-32 Έγκριση Πρακτικού συντηρηση ΕΟ Ανωγείων - Νίδας ΠΕΡ

File icon

απ 1209-32 Έγκριση πρακτικού καθαρισμός ρεμάτων Αγ. Κωνσταντίνου ΠΕΡ

File icon

απ 1210-32 Πρακτικό υποέργο Αποκατάσταση ζημιών παραρεμάτιων ρεμάτων ΕΟΔ ποταμού ΜΟΥΣΕΛΑ ΠΕΡ

File icon

απ 1211-32 Πρακτικό υποέργο 88 Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για την προστασία της ΕΟ16 ΠΕΡ

File icon

απ 1212-32 Πρακτικό 1 υπέργο 5 Κατασκευή Οδού προσπέλασης στον Τόπο του Βοσκού ΠΕΡ

File icon

απ 1213-32 Τροποποίηση καθαρισμού ρεμάτων Πρασσές Χρωμοναστήρι ΠΕΡ

File icon

απ 1214-32 Τροποποίηση καθαρισμού ρεμάτων Αρχαίας Ελεύθερνας ΠΕΡ

File icon

απ 1215-32 Τροποποίηση καθαρισμού ρεμάτων Αγ. Ειρήνη-Ρουσοσπίτι-Μύλοι ΠΕΡ

File icon

απ 1216-32 Τροποποίηση καθαρισμός ρεμάτων Κυριαννά...Χαρκιά Δ Ρεθύμνου ΠΕΡ

File icon

απ 1217-32 Παράταση μελέτης αποκατάστασςη γέφυρα ΑΓΙΑΣ

File icon

απ 1218-32 Παραχώρηση Φορτηγού στον Δήμο Μυλοποτάμου ΠΕΡ

File icon

απ 1219-32 Τροποποίηση ΠΣ Έρευνα Χρόνιων ψυχικών νοσημάτων Κρήτης

File icon

απ 1220-32 ΠΣ 4η ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης ΠΕΗ

File icon

απ 1221-32 έγκριση πρακτικών παραλαβής έργου δακοκτονίας

File icon

απ 1222-32 Συνδιοργανώσεις ΠΚ

File icon

απ 1223-32 Συνδιοργανώσεις ΠΕΗ

File icon

απ 1224-32 Tμήμα Τουρισμού ΠΕΧ

File icon

απ 1226-32 AKYΡΟ Έγκριση διάθεση πίστωσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΚ

File icon

απ 1226-32 Ορθή Επανάληψη Έγκριση διάθεση πίστωσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΚ

File icon

απ 1227-32 Τροποποίηση απόφασης- σύμβασης ευρωπαϊκών προγραμμάτων MD.net-WINPOL

File icon

απ 1228-32 αποδοχή ή μη πρακτικού έργου DESTIMED PLUS

File icon

απ 1229-32 Δαπάνες ΠΚ-ΠΕΗ

File icon

απ 1230-32 Τροποποίηση Σύμβασης ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ

File icon

απ 1231-32 δαπάνες ΠΕΛ

File icon

απ 1232-32 απαλλαγή μισθωτή ΠΕΛ

File icon

απ 1233-32 1η Τροποποίηση Δρομολογίων μεταφορά μαθητών ΠΕΛ

File icon

απ 1234-32 Δαπάνες ΠΕΧ

File icon

απ 1235-32 Τροποποίηση 1ης ΠΣ Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας της Ορθόδοξου Ακαδημίας Κρήτης ΠΕΧ

File icon

απ 1236-32 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων στο Δημόσιο ΙΕΚ Αποκορώνου ΠΕΧ

File icon

απ 1237-32 Δράσεις ΠροβολήςΠΕΧ

File icon

απ 1238-32 Έγκριση ΠΣ Αθλητικός Όμιλος ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΠΕΧ

File icon

απ 1239-32 Έγκριση διάθεσης Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας ορθοδόξου ακαδημίας Κρήτης

File icon

απ 1240-32 Συνδιοργανώσεις ΠΕΧ

File icon

απ 1241-32 Δαπάνες ΠΕΡ

File icon

απ 1242-32 Ορισμός Δικηγόρου ΠΕΡ

File icon

απ 1243-32 Έγκριση μετακινήσεων

File icon

απ 1244-32 Έγκριση Πρακτικού πλημμυρών Ανατολικού τμήματος Ρεθύμνου ΠΕΡ

File icon

απ 1245-32 Έγκριση Πρακτικού καθαρισμού ρεμάτων ΕΟ22 ΠΕΡ

File icon

απ 1246-32 πρακτικά Ι και ΙΙ καθαρισμός ταφρων ΕΟΔ ΠΕΗ

File icon

Αποδεικτικό δημοσίευσης 32 (24-09-2020)

File icon

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΟ 32.docx

File icon

Πρακτικό 32 (24-09-2020)