Πρακτικό Νο14 (21-07-2021) απ. 62 – 77

Αναρτήθηκε στις 26/07/2021, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Επισυναπτόμενα

File icon

απ 62-14 Αναθεώρηση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ΠΚ

File icon

απ 63-14 1η Τροποποίηση σχεδίου δράσης ΠΚ

File icon

απ 64-14 εκτέλεση προυπολογισμού Α τριμήνου 2021 ΠΚ

File icon

απ 65-14 Εξαίρεση από περιορισμό άσκησης ελευθ. επαγγέλματος

File icon

απ 66-14 Κυκλοφοριακή ρύθμιση δρόμος Καβροχώρι-Κεραμούτσι ΠΕΗ - Αντίγραφο

File icon

απ 67-14 Κυκλοφοριακή ρύθμιση επαρχ. οδός 27 Χανιά-Αλικιανός ΠΕΧ

File icon

απ 68-14 Κυκλοφοριακή ρύθμιση δρομου Σπήλι-Αγ.Γαλήνη ΠΕΡ

File icon

απ 69-14 Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδού Ιεράς Μονής Αρκαδίου ΠΕΡ

File icon

απ 70-14 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας Ανάπλαση Πλατείας Μελάμπων ΠΕΡ

File icon

απ 71-14 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας ποδηλατόδρομος Αγ Γαλήνη ΠΕΡ

File icon

απ 73-14 Υλοποίηση έργου Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί SMART TOUR

File icon

απ 74-14 Παράταση Ευρωπαίκών έργων

File icon

απ 75-14 Επικύρωση Απομαγνητοφωνημένων πρακτικών ΠΣ

File icon

απ 76-14 Τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας ύδρευση Αγ. Βασιλείου ΠΕΡ

File icon

απ 77-14 Ψήφισμα Φυλάκων Πανεπιστημίου Κρήτης

File icon

Αποδεικτικό 14

File icon

Αποδεικτικό δημοσίευσης 14

File icon

Πρακτικό 14 (21-07-2021)

File icon

Πρόσκληση 14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

File icon

Πρόσκληση 14

File icon

απ 72-14 ΣΑΤΑΜΕ -SEVESO ΔΕΗ - ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ