Πρακτικό Νο7 (06-05-2020) απ. 30 – 57

Αναρτήθηκε στις 20/05/2020, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Επισυναπτόμενα

File icon

απ 30-7 2η Τροποποίηση σχεδίου δράσης ΠΚ

File icon

απ 31-7 Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ΠΣΕΑ

File icon

απ 32-7 3η Τροποποίηση Προυπολογισμού ΠΚ

File icon

απ 33-7 εκτέλεση προυπ. Α΄ τριμήνου 2020 ΠΚ

File icon

απ 34-7 αποδοχή δανειστικού συμβολαίου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

File icon

απ 36-7 εκτροπή κυκλοφορίας ΕΟ 9 ΠΕΡ

File icon

απ 37-7 εκτροπή κυκλοφορίας ΕΟ 18 ΠΕΡ

File icon

απ 38-7 εκτροπή κυκλοφορίας ΕΟ 22 ΠΕΡ-3

File icon

απ 39-7 Παράταση προσωρινού κλεισίματος οδού στο τμήμα Αρμένοι – Παλέ επαρχ οδού 3 ΠΕΡ

File icon

απ 40-7 Παράταση εκτροπής κυκλοφορίας Επαρχ οδού Ηρακλείου-Βιάννου ΠΚ

File icon

απ 41-7 Έγκριση κυκοφοριακής ρύθμισης ΕΟΔ ΠΚ

File icon

απ 42-7 Παραχώρηση JCB ΚΥ1165 στο Δ.Αποκορώνου από ΠΚ ΠΕΧ

File icon

απ 43-7 Παραχώρηση grader ΚΥ 1166 στο Δ.Αποκορώνου από ΠΚ ΠΕΧ

File icon

απ 44-7 Σύνδεση Κόμβου Μουρνιών ΠΕΧ

File icon

απ 45-7 Καθορισμός Λατομικών περιοχών ΠΕΧ

File icon

απ 46-7 Προσληψη προσωπικού Ευρ Εργο Ανδριατικής Ιονίου

File icon

απ 48-7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΚ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

File icon

απ 51-7 Έγκριση παράτασης ευρωπαϊκού προγράμματος ΙNNOVAGRO

File icon

απ 54-7 Έγκριση ευρωπαϊκού προγράμματος MOVING

File icon

απ 55-7 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2020 ΠΚ

File icon

απ 56-7 Έγκριση Διαβαθμιδικής Σύμβασης τεχνικής υποστήριξης Δ. Αρχανών ΠΚ

File icon

απ 57-7 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για REPLACE

File icon

Αποδεικτικό δημοσίευσης Πρακτικό 7

File icon

Πρακτικό 7(06-05-2020)

File icon

Πρόσκληση 7 ( 06-05-2020)

File icon

απ 35-7 εξαίρεση απο περιορισμό άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος

File icon

απ 47-7 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού προγράμματος CAPonLITTER

File icon

απ 49-7 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού προγράμματος DestiMED PLUS

File icon

απ 50-7 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού προγράμματος Blue Fasma

File icon

απ 52-7 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού προγράμματος INCIRCLE

File icon

απ 53-7 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού προγράμματος Dtrain