Πρακτικό Νο8 (03-06-2020) απ. 58 – 74

Αναρτήθηκε στις 2/06/2020, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Επισυναπτόμενα

File icon

Πρόσκληση 8 2η 0ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (03-06-2020)

File icon

απ 59-8 Οικονομικός απολογισμός 2019 ΠΕ και ΠΚ

File icon

απ 60 -8 ορισμός εκπροσώπων Περιφ. Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ ΠΕΧ

File icon

απ 61-8 3η Τροποποίηση σχεδίου δράσης ΠΚ

File icon

απ 63-8 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης υπέργο Καβροχώρι Κεραμούτσι ΠΕΗ docx

File icon

απ 64-8 Υποέργο Αποκατάσταση ζημιών ΕΟ Μέλαμπες Αγια Γαλήνη ΠΕΡ

File icon

απ 65-8 Υποέργο Αποκατάσταση ζημιών ΕΟ Πέραμα Πάνορμο ΠΕΡ

File icon

απ 66-8 Διαβαθμιδική σύμβαση ΠΚ Δ Αμαρίου Υδάτινοι Πόροι Δ Αμαρίου ΠΕΡ

File icon

απ 67-8 εξοικονόμηση ενέργειας ΚέντρΥο Πληροφόρησης Ανωγείων - ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης

File icon

απ 68-8 Έγκριση ΠΣ συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΠΕΗ

File icon

απ 69-8 αποδοχή υλοποίησης ευρ έργου ROBINSON

File icon

απ 70-8 Τροπ ΠΣ Αποκατάστασης στέγης Γυμν_Λυκείου Τζερμιάδου ΠΚ

File icon

απ 71 -8 παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας ΠΚ

File icon

απ 72 -8 κυκλοφοριακή ρύθμιση Χάρακας Πύργος Βιάννος

File icon

απ 73 -8 συμμετοχή ΠΚ ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

File icon

απ 74-8 επιμορφωτικό πρόγραμμα Covid 19 Τουρισμός ΠΚ

File icon

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 8 ΠΣ

File icon

Πρακτικό 8(03-06-2020)