ΑΠΟΦΑΣΗ για « Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης Εικαστικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης »

Αναρτήθηκε στις 19/03/2014, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειάρχη