Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Περιφέρειας Κρήτης

Αναρτήθηκε στις 8/06/2017, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειάρχη