Αρχική Ενημέρωση Αποφάσεις Αποφάσεις Περιφερειάρχη Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων

Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων

Αριθμός Απόφασης: 2705 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο