Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων

Αναρτήθηκε στις 3/02/2011, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειάρχη

Αριθμός Απόφασης: 2705 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο