Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειαρχών

Αναρτήθηκε στις 24/01/2011, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειάρχη

Αριθμός Απόφασης: 1586 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο