Αρχική Ενημέρωση Αποφάσεις Αποφάσεις Περιφερειάρχη Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειαρχών

Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειαρχών

Αριθμός Απόφασης: 1586 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο