Αρχική Ενημέρωση Αποφάσεις Αποφάσεις Περιφερειάρχη Απόφαση ορισμού Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Απόφαση ορισμού Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Αριθμός Απόφασης: 1 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο