Απόφαση ορισμού Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Αναρτήθηκε στις 1/02/2011, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειάρχη

Αριθμός Απόφασης: 1 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο