Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες

Αναρτήθηκε στις 2/02/2011, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειάρχη

Αριθμός Απόφασης: 2704 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο