Αρχική Ενημέρωση Αποφάσεις Αποφάσεις Περιφερειάρχη Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες

Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες

Αριθμός Απόφασης: 2704 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο