Αρχική Ενημέρωση Αποφάσεις Αποφάσεις Περιφερειάρχη Απόφαση ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης: 2702 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο