Απόφαση ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

Αναρτήθηκε στις 31/01/2011, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειάρχη

Αριθμός Απόφασης: 2702 / 2011

Αριθμός Συνεδρίασης: 1

Αρχείο