Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2020

Αναρτήθηκε στις 13/05/2020, στην κατηγορία Οικονομικοί Απολογισμοί