Αρχική Ενημέρωση Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

.DOCX
περίληψη προστίμου Λαϊκή Αγορά Αγίου Νικολάου