Αρχική Ενημέρωση Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

.DOCX
περίληψη προστίμων Λαϊκή Αγορά Αγίου Νικολάου