Αρχική Ενημέρωση Γραφείο Τύπου ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας  Α΄επικουρικός  υποψηφίων  κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της ΣΜΕ 2/2019 Ανακοίνωσης Περιφερειάρχη

.PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ