ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους σε Μητρώο- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναρτήθηκε στις 2/04/2021, στην κατηγορία Γραφείο Τύπου