Αρχική Ενημέρωση Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις 1ΠΔ/2018 Πρόσκληση – Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. στο Φ.Ε.Κ. 34/20.12.2018 (τ. Α.Σ.Ε.Π.)

1ΠΔ/2018 Πρόσκληση – Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. στο Φ.Ε.Κ. 34/20.12.2018 (τ. Α.Σ.Ε.Π.)

1ΠΔ/2018 Πρόσκληση – Ανακοίνωση του
Α.Σ.Ε.Π. στο Φ.Ε.Κ. 34/20.12.2018 (τ. Α.Σ.Ε.Π.)

.PDF
33667_ΑΠΟΚ_ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ ΠΕΡΙΦ_ΕΝΟΤ_signed
.PDF
33667_συν1ΠΔ_2018_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
.PDF
33667_συν1ΠΔ_2018_ΦΕΚ_επ