Αρχική Ενημέρωση Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανακοίνωση Πίνακα Κενών Θέσεων Ειδικοτήτων Ιατρών ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Ανακοίνωση Πίνακα Κενών Θέσεων Ειδικοτήτων Ιατρών ΠΑ.Γ.Ν.Η.

.DOC
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔ.ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 26-6-2017
.DOC
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 26-6-2018