Αρχική Ενημέρωση Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Κινητή Μονάδα προληπτικής Οδοντιατρικής» και β) «Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

Η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων  αρχίζει στις  4 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις  15 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα

.PDF
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1 2019
.DOC
parartima_ergou_37_el_GR_(NEO) (1) (3)