Αρχική Ενημέρωση Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 & 1 ΤΟΥ Ν. 2308/1995

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 & 1 ΤΟΥ Ν. 2308/1995

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 & 1 ΤΟΥ Ν. 2308/1995

.PDF
ΕΙΣ - 322027 - 31-12-2018, ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 & 1 ΤΟΥ Ν(1)