Εφημερίες φαρμακείων Δήμου Ηρακλείου μέχρι 13-09-2020

Αναρτήθηκε στις 7/04/2020, στην κατηγορία Γραφείο Τύπου

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου εγκρίνονται οι εφημερίες των φαρμακείων του Δήμου Ηρακλείου μέχρι 13-09-2020, όπως αναφέρονται στο σχετικό συνημμένο πίνακα.