1ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δήμου Πλατανιά στις 15-7-2019

.DOC
Δήμος Πλατανιά (15.7.2019)