Εναρξη συγκομιδής – τελευταίος ψεκασμός 2020 στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Αναρτήθηκε στις 14/10/2020, στην κατηγορία Δακοκτονία Π.Ε. Λασιθίου 2020 Δήμος Αγίου Νικολάου

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 2020