΄Ενταξη φαρμακείων Δήμου Ηρακλείου στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Αναρτήθηκε στις 15/05/2020, στην κατηγορία Γραφείο Τύπου

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου ανακοινώνεται ο πίνακας με τα φαρμακεία στο Δήμο Ηρακλείου που θα εφαρμόσουν το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020. Συνημμένα η σχετική απόφαση.