Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Αναρτήθηκε στις 31/12/2020, στην κατηγορία Ανακοινώσεις