ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Αναρτήθηκε στις 12/05/2022, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:03-05-2022

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:27-04-2022

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:29-04-2022

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  12-05-2022