ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ

Αναρτήθηκε στις 22/11/2021, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:15-11-2021

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:17-11-2021

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  22-11-2021