Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 2/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Αναρτήθηκε στις 10/06/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας Τ.Ε. ειδικότητας Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Επόπτες Δημόσιας Υγείας).  ΑΔΑ : Ψ95Α7ΛΚ-4ΟΔ.