ΠΕ Χανίων Περίληψη Προστίμου

Αναρτήθηκε στις 28/04/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοινώνουμε ότι με την αρ. πρωτ. οικ.661/26-04-2021 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 € ) στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ Καπνοβιομηχανικά Προϊόντα -Τύπος -Ψιλικά -Κάρτες ,που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου στα Κουνουπιδιανά Χανίων για μη εγκατάσταση και μη χρήση τερματικού αποδοχής καρτών POS για πληρωμές με κάρτες κατά παράβαση του άρθρου 65 του N. 4446/2016.