ΠΕ Λασιθίου: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Αναρτήθηκε στις 19/02/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ανακοινώνει την Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας,  για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

Συνημμένη η ανακοίνωση (Σε ορθή επανάληψη),  η αίτηση και το παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» του Α.Σ.Ε.Π. με σήμανση έκδοσης «2.12.2019», αποκλειστικά το κεφάλαιο ΙΙ παρ. 4, όσον αφορά τους τίτλους σπουδών  και παρ. 7,  όσον αφορά την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 20-02-2021 και λήγει στις 24-02-2021.