Αρχική Ενημέρωση Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πίνακας κατάταξης-βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων της ΣΜΕ 8/2018 ανακοίνωσης Περιφέρειας Κρήτης

Πίνακας κατάταξης-βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων της ΣΜΕ 8/2018 ανακοίνωσης Περιφέρειας Κρήτης

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΜΕ 8/2018 – Ευρωπαϊκό Έργο ΤΑΝΙΑ

.PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ
.PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ