Πίνακες κατάταξης και Βαθμολογία και πίνακες απορριπτέων της αριθμ. 305119/31.12.2021 ανακοίνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Αναρτήθηκε στις 20/01/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις