Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψήφιων της με αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 (αριθμ. πρωτ. 210448/22.09.2020), που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο ατόμων, εκ των οποίων ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με διάρκεια σύμβασης οχτώ μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Αναρτήθηκε στις 12/01/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις