Αρχική Ενημέρωση Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Προκήρυξη 1Ε/2019 Πλήρωσης (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική στη Βουλή των Ελλήνων

Προκήρυξη 1Ε/2019 Πλήρωσης (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική στη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2019 πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική στη Βουλή των Ελλήνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/3.3.1994), όπως ισχύει.

.PDF
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_1Ε_2019
.PDF
ΔΙΑΒ.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
.PDF
ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ