« Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 (Α’ 122), αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας».

Αναρτήθηκε στις 13/01/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

« Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 (Α’ 122),
αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής
Αστυνομίας».