Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων “MISTRAL”

Αναρτήθηκε στις 15/10/2020, στην κατηγορία Ευρωπαϊκά Θέματα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Ανάπτυξη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MISTRAL”.