Έργο: Αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού Ρέθυμνο – Αγ.Γαλήνη. Τμήμα Αρμένοι – Πάλε

Αναρτήθηκε στις 12/08/2019, στην κατηγορία ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5007669
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗ.ΤΜΗΜΑ : ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 23/05/2017
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/01/2014
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 17.381.056,59
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 17.381.056,59
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 16.800.000,00
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 9.537.307,77