Έργο: Αποχέτευση Γεωργιούπολης Και Ευρύτερης Περιοχής

Αναρτήθηκε στις 12/08/2019, στην κατηγορία ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000350
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 25/05/2016
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/10/2014
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 13.054.256,82
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 13.133.077,56
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 2.472.733,24
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 10.596.585,14
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 9.341.797,27