Έργο: Αποπεράτωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Και Προμήθεια Εξοπλισμού Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μφη) «Παναγία Η Γοργοϋπήκοος»

Αναρτήθηκε στις 12/08/2019, στην κατηγορία ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5032867
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ»
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 05/02/2019
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/07/2019
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2021
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 1.787.838,72
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 1.787.838,72
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 1.787.838,72
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)