Έργο: Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021

Αναρτήθηκε στις 12/08/2019, στην κατηγορία ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5031723
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019-2021
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 24/08/2018
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 21/05/2019
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 2.999.149,76
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 2.999.149,76
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 2.999.149,76
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 223.200,97