Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση Του Κτιρίου Της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Αναρτήθηκε στις 12/08/2019, στην κατηγορία ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5032772
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15/07/2019
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/04/2020
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 1.572.400,00
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 56.335,36
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 1.281.333,96
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)