Έργο: Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης

Αναρτήθηκε στις 12/08/2019, στην κατηγορία ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5016176
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 24/01/2018
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/05/2018
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/07/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 251.370,32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 251.370,32
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 251.370,32
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 168.033,14