Έργο: Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης

Αναρτήθηκε στις 13/08/2019, στην κατηγορία ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5037919
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/02/2019
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/07/2019
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/08/2021
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 219.840,10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 219.840,10
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 219.840,10
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)