Έργο: Τίτλος Πράξης Κατασκευή Νέων Πτερύγων Στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»

Αναρτήθηκε στις 13/08/2019, στην κατηγορία ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000314
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ
ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 18/05/2016
ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2016
ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2021
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 6.777.518,39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.777.518,39
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.777.518,39
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) 6.777.518,39