Βιογραφικό Συριγωνάκη Νικόλαου

Αναρτήθηκε στις 17/06/2020, στην κατηγορία Η Περιφέρεια

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ     

 

 

 Συριγωνάκης Νικόλαος

Πτυχιούχος Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Συριγωνάκης
Όνομα: Νικόλαος
Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος
Έτος Γέννησης: 1970
Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης
Τόπος Καταγωγής: Ζωφόροι Δήμου Μινώα Πεδιάδος
Διεύθυνση διαμονής: Κορακοβούνι οδός Φανουράκη
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Ειρήνη Γιορταμή, Ιδ. Υπάλληλος , με δύο παιδιά
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
   
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6972669757
Διεύθυνση email: sirigonakis@faistos.gr

 

  ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1989-1993 Πτυχίο Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας .

 

Ειδίκευση στο  Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης .

   

 

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 

  ΑΓΓΛΙΚΑ

 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Κειμενογράφος Microsoft Word
 • Λογιστικά Φύλλα Microsoft Excel
 • Παρουσιάσεις Microsoft Power Point
 • Βάσεις δεδομένων Microsoft Access
 • Φυλλομετρητής Internet Explorer
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Outlook Express

 

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

1996-Σήμερα Σεμινάρια σχετικά με την Εμπορική Πολιτική ,Οικονομική Πολιτική ,Τεχνική Κατάρτιση ,Διαχείριση Πελατών ,Marketing ,Αξιολόγηση & Διαχείριση  Εργαζομένων ,   μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Εργαζομένων .

Συμφωνίες με Προμηθεύτριες Εταιρίες .

 

          ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Οκτώβριος 2019  έως Σήμερα       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

– Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

 

 

Σεπτέμβριος  2014 έως και Σήμερα        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

–       Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης .

 

Ιανουάριος 2002 έως και Οκτ.2019       S/M  ΙΝ.ΚΑ.  ΧΑΝΙΩΝ

– Γενικός Διευθυντής των Συνεργ/νων Καταστημάτων ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ( Παγκρήτια Εταιρία Εμπορίου Τροφίμων).

 

Ιανουάριος 2001 έως Δεκ. 2001       S/M  ΙΝ.ΚΑ.  ΧΑΝΙΩΝ

– Διευθυντής Καταστήματος ΙΝ. ΚΑ.  Ρεθύμνου (Άνοιγμα Κατ/τος ).

 

Ιανουάριος 1999 έως Δεκ. 2000        S/M  ΙΝ.ΚΑ.  ΧΑΝΙΩΝ

– Διευθυντής Ανάπτυξης των Συνεργαζόμενων Καταστημάτων ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

 

Ιούνιος 1998 έως Δεκέμβριος 1998  

S/M  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

– Επιθεωρητής Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης ,Ρεθύμνου και Χανίων.

 

Ιαν. 1996 έως Ιούνιο 1998       S/M  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

– Διευθυντής Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης.

 

Μάρτιος 1995 έως

Δεκ.    1995

      S/M  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

– Προϊστάμενος  Τροφίμων και Εκπαιδευόμενο Διευθυντικό Στέλεχος σε Κατ/τα  Ηρακλείου ,Κω  και      Ρόδο.

 

Νοέμβριος 1993 έως Φεβρ. 1995 Γραμματέας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζωφόρων Πεδιάδος, Δήμου Μινώα .

 

 

 

Σεπτ. 2014 έως σήμερα

ΑΛΛΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

–      Το 2014 όπως και το 2019 εκλέχτηκα με το Συνδυασμό της πλειοψηφούσας  παράταξης   στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

 

Ιαν. 1992 έως Δεκ. 2012       Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφόρων Πεδιάδος

Διετέλεσα Πρόεδρος του Συλλόγου με Πλούσια Δράση που σχετίζεται με την Διατήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, καθώς και τη Διατήρηση των Ηθών και των εθίμων του Τόπου μας .

Ιαν. 1995

έως

Σήμερα

      Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου

Διαιτητής Ποδοσφαίρου σε Επαγγελματικά & Τοπικά Πρωταθλήματα  έως και το 2005.Από το 2005 έως και 2017 ήμουν Παρατηρητής Διαιτησία στην Κατηγορία Football League 2.Από το 2007 έως και το 2017 διετέλεσα μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Ηρακλείου.

Ιούλ. 1989

έως

Ιαν. 1991

      ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – ΠΕΖΙΚΟ                                              

    –  Υπηρέτησα στο 295 Τάγμα Πεζικού με το βαθμό του Επιλοχία.

  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 • Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου
 • Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης από το 2014
 • Μέλος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης
 • Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ζωφόρων(1992-2012)
 • Πρόεδρος Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου(20062007)
 • Μέλος Δ.Σ. Κοινότητας Ζωφόρων Πεδιάδος
 • Μέλος Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ Δήμου Μινώα Πεδιάδος
 • Μέλος Δ.Σ.  ΕΦΦΕΕ (1992-1993)

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

 • Μουσική – Ποδόσφαιρο – Ορειβασία -Διάβασμα

 

CURRICULUM VITAE

 Sirigonakis Nikolaos

B.A. in Political Sciences, National and Kapodistrian University of Athens

 

REGIONAL VICE GOVERNOR – REGIONAL UNIT OF HERAKLION, CRETE

                 

 PERSONAL INFORMATION

Last Name: Sirigonakis
First Name: Nikolaos
Father’s Name: Constantine
Year of Birth: 1970
Place of Birth: Heraklion, Crete
Place of Origin: Ζofori village,  Municipality of Minoa Pediados
Address of Residence: Fanouraki Str., Korakovouni – Heraklion
Marital status: Married with Irene Giortami, (private employee), father of two children
Military service obligations: Accomplished
Cell phone: (++30) 6972669757
Email address: sirigonakis@faistos.gr

 

  STUDIES

 

1989-1993 Degree obtained from the Department of Politics – Law School of the National and Kapodistrian University of Athens.

 

Specialization at the Department of Mass Media

 

  SPECIAL SKILLS

 

  ENGLISH LANGUAGE

 

  INFORMATIONAL SKILLS

 • Microsoft Word Text Editor  
 • Microsoft Excel Spreadsheets
 • Microsoft Power Point Presentations
 • Microsoft Access Databases
 • Internet Explorer Browser
 • Outlook Express E-mail management

 

  FURTHER TRAINING

 

1996-Currently Attendance of seminars on Commercial Policies, Financial Policies, Technical Training, Customers’ Management, Marketing, Staff Evaluation and Management, Assessment of Staff Performance and Efficiency.

Agreements with Supplying Companies.

 

   

          PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

  October 2019  -Currently       REGION OF CRETE

–Vice Governor for the Regional Unit of Heraklion

 

 

September  2014   – Currently        REGION OF CRETE

–       Appointed Regional Councilor of the Region of Crete, for the Domain of Sports.

 

  January 2002 – October 2019        “Consumers’ Institute” Super Market of CHANIA

– General Manager for the Cooperating Stores FAISTOS Industrial & Commercial S.A. (Pan-Cretan Company for Food Commerce).

 

  January 2001 Dec. 2001        “Consumers’ Institute” Super Market of CHANIA

– Manager of the “Consumers’ Institute” of RETHYMNO (Opening of Store).

 

  January 1999 –Dec. 2000        “Consumers’ Institute” Super Market of CHANIA

– R & D  Manager for the Cooperating Stores FAISTOS Industrial & Commercial S.A.

   

June 1998 – Dec. 1998

 

MARINOPOULOS Supermarket

– Inspector for the Retail Stores in Rethymno and Chania.

 

  Jan. 1996 June 1998       MARINOPOULOS Super Market

Retail Stores Manager.

 

  March 1995

Dec. 1995

      MARINOPOULOS Super Market

Head of the Food Department and Trainee as Managerial Staff for the Stores of Heraklion and the islands of Kos and Rhodes.

   

Νοvember 1993 February 1995

 

Secretary of the Agricultural Cooperative of Zofori, Municipality of Minoa Pediados.

 

 

   

 

Sept. 2014-currently

OTHER ACTIVITIES

 

Regional Council of Crete Region

–      In 2014 as well as in 2019 I was elected as member of the Regional Council of Crete under the majority group.

 

  Jan. 1992 Dec. 2012       Cultural Association of Zofori Pediados

I was President of the Association, which implemented a multitude of activities pertaining to the Preservation and Showcasing of our Cultural Heritage, as well as the Preservation of the Customs and Traditions of our island.

  Jan. 1995 – currently

 

      Football Referees’ Association of Heraklion

Football Referee in Professional and Local Championships until 2005. From 2005 to 2017 I was a Referee Observer under the Football League 2 category.  From 2007 to 2017 I was a member of the Referees’ Committee of the Football Clubs’ Association of Heraklion.

  July 1989-

Jan. 1991

      GREEK ARMYINFANTRY                                             

  –  I served my military service at the 295 Infantry Battalion under the rank of the Staff Sergeant.

 

 

POLITICAL ACTIVITY

 

 • Vice Governor of the Regional Unit of Heraklion
 • Μember of the Regional Council of Crete since 2014
 • Μember of the Regional Commercial Chambers’ Council of Crete
 • President of the Cultural Association of Zofori (1992-2012)
 • President of the Football Referees’ Association (20062007)
 • Board Member of the Community of Zofori, Municipality of Minoa Pediados
 • Board Member of the Municipal Organization for Culture, Sports and the Environment (DOPAP) – Municipality OF Minoa Pediados  
 • Board Member of the National Students’ Union of Greece (1992-1993)

 

 

INTERESTS

 

 • Music – Football – Trekking – Book Reading