ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: 2-12-2018

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:6-12-2018

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: 8-12-2018

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: 9-12-2018

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  27-12-2018