Αρχική Ιατροί - Ειδικότητες Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση: 30/05/2018

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : –

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : –

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 31-3-2016

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 15-9-2012, 15-12-2012 & 26-7-2013

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 14-5-2014 , 31-1-2018 & 28-5-2018