Αρχική Ιατροί - Ειδικότητες ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΑΓΝΗ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΑΓΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝOY ΙΑΤΡOY

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:19-1-2017

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  14-5-2019